Skip to main content

Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające, które kształtują dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość muzyczną i estetyczną.

Język angielski

Kurs języka angielskiego ma na celu rozbudzenie w dzieciach zainteresowania językiem angielskim i przeświadczenia, że nauka języka obcego to wspaniała zabawa

Język hiszpański

Autorski kurs języka hiszpańskiego ma na celu rozbudzenie w dzieciach motywacji do nauki języka obcego poprzez edukacyjną zabawę.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna ma na celu działanie profilaktyczne, eliminowanie wad postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Taniec nowoczesny

W trakcie zajęć dzieci poznają nie tylko taniec nowoczesny, ale również elementy życia towarzyskiego.

Piłka nożna

Celem zajęć jest wdrażanie dzieci do regularnej aktywności fizycznej i nabycie przez nie podstawowych umiejętności piłkarskich.

Judo

Zajęcia judo dla dzieci prowadzone przez posiadacza czarnego pasa (5 dan) oraz tytułu Shihan (profesor), nadanego przez Mistrza Soke Takayuki Kubota.

Glottodydatyka

Glottodydaktyka to system edukacji językowej i matematycznej dzieci. To nowy sposób przygotowania do nauki czytania i pisania. W metodzie tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie.

Kodowanie na dywanie

Zajęcia, które wspierają holistyczny rozwój dziecka. Dzieci rozwijają uniwersalne kompetencje takie jak logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów.