Skip to main content

Realizacja programów własnych

W przedszkolu realizujemy dwa programy własne, opracowane na potrzeby naszej placówki, są to:
1. Warsztaty kulinarne „Smaki, kolory, zapachy”, podczas których dzieci rozwijają i doskonaląe zmysły smaku, zapachu, dotyku, wzroku podczas przygotowywania i smakowania przyrządzanych potraw oraz kształtują umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir – vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

2. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej – Mali badacze – „Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata” – doświadczenia i eksperymenty.
Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość otaczającym światem, a najlepszym sposobem ich zaspokojenia są zabawy badawcze oraz eksperymenty o charakterze badawczym. Działania te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijamy w ten sposób w dzieciach umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki.

Realizacja programów własnych