Skip to main content

mgr Monika Żak – logopeda, pedagog specjalny, trener umiejętności społecznych, trener technik pamięciowych, nauczyciel muzyki i plastyki

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją logopedyczną. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku muzyka i plastyka w szkole podstawowej. Moje doświadczenie pedagogiczne obejmuje przede wszystkim prowadzenie zajęć logopedycznych, pedagogicznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych. Aktywnie prowadzę również zajęcia z treningu umiejętności społecznych dla dzieci.

Ścieżka pedagogiczna wymaga stałego doskonalenia, w związku z czym aktywnie biorę udział w szkoleniach i kursach. Należą do nich między innymi: ,,Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz gimnastyka oddechowa jako elementy terapii mowy i połykania u dzieci”; ,,Polski Język Migowy (PJM) na poziomie podstawowym”; ,,Praca logopedy z osobą dorosłą- specyfika zaburzeń językowych, aspekty diagnozy i terapii”; ,,Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej”; ,,Strategie uczenia się i pamięć: mnemotechniki i ćwiczenia”; ,,Odporność psychiczna”; ,,Terapia ręki w praktyce”, ,,Ruch i rytm metodą odreagowania napięć psycho-ruchowych”, „Logorytmika. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Jestem osobą zaangażowaną w działania naukowe. W ramach pracy doktorskiej prowadzę badania społeczne w dziedzinie pedagogiki. Występuję aktywnie na ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Artykuł, którego jestem współautorką został zamieszczony w czasopiśmie naukowym „Journal of Continuing Education”.

Podstawą mojej pracy jest nawiązanie relacji z drugim człowiekiem. Daje mi to możliwość lepszego poznania i tym samym dopasowania ścieżki terapeutycznej. Dobra atmosfera podczas zajęć jest kluczowa dla osiągania efektów, uśmiech przede wszystkim!