Skip to main content

Język angielski

KATARZYNA DUBIŃSKA-BOBRUKIEWICZ – Język angielski

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku Anglistyka specjalność nauczycielska oraz studiów II stopnia na kierunku Lingwistyka Stosowana specjalność tłumaczeniowa na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam Certyfikat TEYL uprawniający do międzynarodowego nauczania języka angielskiego. Ukończyłam kurs metody Super Simple Learning. Wciąż staram się podnosić swoje kwalifikacje i wzbogacać warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W przedszkolu Iskierka pracuję od 2009 roku.

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w oparciu o autorski program nauczania, stworzony w oparciu o zalecenia MEN oraz wzbogacony o elementy brytyjskiej podstawy programowej ‘Early Years Foundation Stage’. Na zajęciach wykorzystuję autorskie pomoce dydaktyczne, oryginalne brytyjskie i amerykańskie materiały dydaktyczne wykorzystywane w tamtejszych placówkach oświatowych, gry, plakaty, karty i historyjki obrazkowe, materiały multimedialne, piosenki, pacynki  do kursów wiodących wydawnictw językowych dostępnych na polskim rynku.

Kurs, który realizuję, ma na celu rozbudzenie w dzieciach zainteresowania językiem angielskim, motywacji do nauki i przeświadczenia, że nauka języka obcego to przede wszystkim wspaniała zabawa. Nasi mali Słuchacze, nie uczą się tylko pojedynczych słówek czy zwrotów. Język angielski, podobnie jak każdy inny język obcy, jest bowiem narzędziem do poznawania i zrozumienia otaczającego nas świata. Dzieci zamiast uczyć się jedynie słówek określających, na przykład, środki transportu poznają również zasady poruszania się po ulicy. Z kolei temat dotyczący zwierząt, jest źródłem ciekawych informacji o ich naturalnych środowiskach.

Na zajęciach łączę elementy i techniki pochodzące z różnych metod nauczania języków obcych:

  • METODA NATURALNA – naśladuje proces uczenia się przez dziecko języka ojczystego. Lektor maksymalnie zbliża nauczanie do tego, co dzieje się w przypadku dziecka opanowującego język ojczysty; posługuje się dość prostym, ale naturalnym językiem, mówi o tym, co dzieje się tu i teraz, stosuje wiele mimiki i gestu, powtarza swą wypowiedź na różne sposoby.
  • METODA BEZPOŚREDNIA – lektor mówi do dzieci wyłącznie po angielsku, używa naturalnych zdań w naturalnym tempie i naturalnych sytuacjach, a pomocą w zrozumieniu jego wypowiedzi jest kontekst i sytuacja, w której odbywa się wypowiedź.
  • METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM (TPR) – bazuje na zaspokojeniu naturalnej potrzeby ruchu dziecka, aktywizuje wszystkie jego zmysły. Nauczanie polega na prostych poleceniach wydawanych przez lektora w języku obcym, którym towarzyszą odpowiednie gesty i ruch fizyczny. Dzieci uczą się najpierw rozumieć sens wypowiedzi, a następnie wykonując polecenia z czasem uczą się mówić.
  • METODA PEDAGOGIKI ZABAWY – nauczanie poprzez gry i zabawy. Wykorzystywanie różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych angażujących wszystkie zmysły dzieci.
Język angielski