Skip to main content

Gimnastyka korekcyjna

Dawid Jankiewicz – instruktor gimnastyki korekcyjnej

W 2012 r. ukończyłem studia na kierunku: wychowanie fizyczne o specjalności nauczanie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. W Przedszkolu „Iskierka” pracuję od 9 lat.

Gimnastyka korekcyjna ma na celu:

• działanie profilaktyczne,
• eliminowanie wad postawy,
• kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
• zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

• Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
• Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
• Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.
• Ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. zamiłowania dzieci do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

Gimnastyka korekcyjna