Skip to main content

Kodowanie na dywanie

Nauczyciel prowadzący zajęcia ,,Kodowanie na dywanie’’ mgr Joanna Dudek

Posiadam następujące certyfikaty:
– Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot
– Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– Ścieżka z Kodowania ,,Zakodowana Wiosna’’, ,,Zakodowana Wielkanoc’’
– GeniBot geniusz wśród robotów
– Jak pracować z GeniBotem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– Kodowanie na macie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zajęcia odbywają się: raz w tygodniu

Czas trwania zajęć: 30 minut.

Cele zajęć:

 • Rozwijanie umiejętności myślenia logicznego, analitycznego, przyczynowo – skutkowego
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie umiejętności skupienia uwagi, koncentracji, cierpliwości
 • Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownika, układanie zdań, tworzenie historyjek
 • Kształtowanie umiejętności społecznych
 • Rozbudzenie inwencji twórczej i kreatywności
 • Odczytywanie, rozumienie symboli i znaków
 • Odczuwanie radości i zadowolenie z pokonywania trudności
 • Oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami

Zajęcia obejmują naukę programowania za pomocą następujących pomocy dydaktycznych:

 • Dwustronna mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie” o wymiarach 150 x 150 cm
 • Krążki ruchu i kolorowe cyfry
 • Krążki matematyczne – ilustracje (figury, kształty)
 • Krążki humanistyczne – obrazki tematyczne (zwierzęta, rośliny, pojazdy, litery)
 • Plastikowe kubeczki do maty w 10 kolorach
 • Kolorowe kartki
 • Karty wzorów aktywności matematycznej
 • Robot Ozobot
 • Karty ćwiczeń
 • Kredki, nożyczki, klej

Tematyka działań:

 • tworzenie kodów
 • układanie z warunkami
 • tworzenie gier matematycznych
 • tworzenie zadań, opowiadań
 • wieże matematyczne
 • sudoku
 • memory
 • dyktanda graficzne, zakodowane obrazki

Na czym polega kodowanie w przedszkolu?

Kodowanie na dywanie, to pomysł na zajęcia, które wspierają holistyczny rozwój dziecka. Na zajęciach prowadzonych według moich scenariuszy. Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają uniwersalne kompetencje takie jak logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów. Duży nacisk kładę na rozwój kompetencji społecznych, który szczególnie w aktualnej sytuacji jest kluczowy. Sposób prowadzenia zajęć oraz narzędzia dydaktyczne takie jak mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, tematyczne krążki, roboty edukacyjne sprawiają, że elementy kodowania możemy wprowadzać do zajęć niezależnie od aktualnie omawianych treści.| Kodowanie to połączenie zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych. Dla dzieci są to cenne zajęcia analizowania różnych wariantów wydarzeń, wysnuwania wniosków i planowania działań. Ten sposób pozyskiwania wiedzy, niesie bardzo dużą różnorodność i zmusza dziecko do bycia uważnym
i pobudza do działania, ćwiczy koncentrację uwagi, wdraża do pracy zespołowej, rozwija myślenie.

Czego uczy kodowanie w przedszkolu?
Jedną z nich są zabawy, które przygotowują dziecko do nauki programowania. Stosując tę metodę pozwalamy dziecku na eksperymentowanie, doświadczanie, działanie. Uczy się między innymi logicznego i twórczego myślenia, obserwacji i dedukcji, planowania, współpracy, samodzielności, analizowania. 

Na czym polega kodowanie z kubeczkami?
Dziecko skupione na zadaniu uczy się logicznego myślenia. Kubeczki można przeliczać, dodawać, odejmować, klasyfikować, tworzyć zbiory, określać kierunki w przestrzeni (na górze, na dole) itd. Następnym krokiem jest przypisywanie konkretnemu kolorowi kubeczka danego symbolu, a nawet cyfry czy litery. Za pomocą kubeczków dzieci uczą się układania sudoku, twarzą gry matematyczne.

Na czym polega kodowanie z mata do kodowania?
Przygotowujemy figury geometryczne rozmiarem dopasowane do maty. W wersji łatwiejszej pokazujemy dziecku gotowy wzór wydrukowany na kartce, a dziecko układa go na macie do kodowania. W wersji trudniejszej pokazujemy tylko obwód figury, która powstanie z naszych figur. Dziecko układa również kod z kubeczków, kartoników ma macie, który jest ukryty w wierszykach według ukrytych wskazówek.

Na czym polega kodowanie z Ozobotem?
Ozobot zabiera dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, układania puzzli, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru lub za pomocą tematycznych krążków) dzieci programują zadania, które wykonuje robot.

Kodowanie na dywanie