Skip to main content

Warsztaty plastyczne i origami

Warsztaty plastyczne mają na celu:
• Rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie
• Kształcenie wyobraźni plastycznej i umiejętności warsztatowych
• Rozwijanie poczucia piękna i wrażliwości estetycznej
• Doskonalenie sprawności manualnej poprzez różnorodne techniki i zadania

Origami – to sztuka składania papieru. Warsztaty origami kształtują przede wszystkim wyobraźnię, kreatywność dzieci oraz rozwijają sprawność manualną.

Warsztaty plastyczne i origami