Skip to main content

Kadra

Nauczyciele w naszym przedszkolu to pedagodzy z powołania. Czerpią radość i satysfakcję z towarzyszenia dzieciom każdego dnia w odkrywaniu piękna świata.

Każde dziecko jest wyjątkowe i każde potrzebuje ciepła i wsparcia. Nasza kadra dba zarówno o poczucie bezpieczeństwa swoich podopiecznych, jak i o ich rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny.


Dyrektor Marzena Głodo-Ogonowska

Od 2005  roku prowadzę  Przedszkole Niepubliczne Iskierka przy ul Świerszcza 74 oraz od 2016 roku Przedszkole Niepubliczne  Dzwoneczek przy ul. Rybnickiej 24.

Z zawodu jestem nauczycielem ze stopniem awansu nauczyciel mianowany.

Ukończyłam studia podyplomowe Polityka i Zarządzanie Oświatą na Wydziale Pedagogicznym  Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Pasierbska

Jestem absolwentką studiów politologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie zdobyłam kwalifikacje pedagogiczne podczas studiów podyplomowych Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, uzupełnione podczas studiów podyplomowych Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się również na Uniwersytecie Warszawskim. W 2021 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Systemie oświaty na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2023 roku posiadam stopień nauczyciela mianowanego. Pracę z dziećmi, jako nauczyciel, rozpoczęłam w 2012 roku. W Przedszkolu Iskierka pracuję od 2019 roku. Ukończyłam wiele różnorodnych kursów, dzięki którym moja praca może być bardziej kompleksowa. Oto kilka z nich: Dziecięca Matematyka metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Glottodydaktyka metodą Bronisława Rocławskiego, Orientacja w przestrzeni – od rozwijania schematu ciała po kodowanie strzałkami, oraz wiele innych szkoleń z zakresu językowego, matematycznego, społecznego, emocjonalnego, plastycznego, czy muzycznego.

Emilia Chechłacz

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na której ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie wczesnej interwencji oraz wychowania przedszkolnego. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe i tytuł nauczyciela mianowanego. W Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym „Iskierka” pracuję na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego od 2008 roku. W celu wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności, a również poszukując inspiracji i ciekawych rozwiązań, uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach, m.in.: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania – autorstwa dr Ireny Majchrzak”, „Grafomotoryka”, „Matematyka od przedszkola – eksperymentujemy, szacujemy i przewidujemy”, „Sensopsoty – zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię Integracji Sensorycznej”, „Obserwacja diagnostyczna dziecka. Niepokojące objawy rozwojowe wieku przedszkolnego i szkolnego”.

Ewa Mordarska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wydział nauk pedagogicznych, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne oraz pedagogika korekcyjna . Posiadam stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. W Przedszkolu „Iskierka” pracuję od 2010 roku. Swój warsztat pracy wzbogacam o kursy doskonalenia zawodowego. Przez te lata prowadziłam dzieci w różnych grupach wiekowych od 3 – latków do „0”.

Julita Różanowska

Asystent nauczyciela. Pracuje w Iskierce od 2017 roku.

Ilona Łoś

Asystent nauczyciela. Pracuje w Iskierce od 2023 roku.

Magdalena Skowronek

Asystent nauczyciela, pracuje w Iskierce od 2017 roku.

Przez kilka lat razem z nauczycielami współorganizowała pracę w grupach dzieci od 3 do 6 lat.

Iwona Gwara

Pracownik obsługi związany z Iskierką od 10 lat.