Skip to main content

Rytmika

Marzena Kabała – instruktor rytmiki i tańca nowoczesnego.

Jestem absolwentką Warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina na wydziale: wychowania muzycznego – specjalność: rytmika. Moje wykształcenie poszerzyłam o roczne studia Metody Carla Orffa na Warszawskiej Akademii Muzycznej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – edukacja początkowa z reedukacją.
Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym jako nauczyciel rytmiki i tańca.

Muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od najmłodszych lat. Zajęcia prowadzone są według metody E. Jaques – Dalcroze’a oraz C. Orffa.
Metoda Dalcroz’a – istotą metody jest uczenie się muzyki poprzez wyrażanie jej ruchem. Ze względu na swe walory estetyczne, wychowawcze i kreatywne, rytmika stała się bardzo popularna.
Metoda Orffa kładzie największy nacisk na autentyczną aktywność artystyczną dzieci. Aktywność ta „przejawia się głównie podczas wykonywania przez dzieci muzyki do ćwiczeń. Orff dawał dzieciom do dyspozycji zestaw prostych instrumentów muzycznych, poczym dzieci same tworzyły muzykę równocześnie zapoznając się z dźwiękami jakie wydają dane instrumenty muzyczne. Tworzenie muzyki Orff łączył ściśle z zajęciami muzyczno ruchowymi, śpiewem i grą na instrumentach. Jego zabawy ruchowe przebiegały w postaci ćwiczeń i zabaw rytmicznych, improwizacji ruchowej i rytmicznej. Na uwagę zasługuje fakt, że gra na instrumentach umożliwia uczestniczenie w procesie uczenia się wszystkich dzieci bez względu na ich uzdolnienia muzyczne, a co za tym idzie pozwala na ujawnienie się i rozwijanie posiadanych predyspozycji. Zajęcia ruchowe prowadzone przy muzyce lub śpiewie, kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka, wpływając dodatnio na prace narządów wewnętrznych oraz na układ nerwowy. Zajęcia umuzykalniające wzbogacają wyobraźnię dziecka, wzbogacają słownictwo, poprawiają wymowę. Treść piosenek rozszerza wiadomości o ludziach i świecie. Opanowanie tekstów piosenek ćwiczy pamięć dzieci.
Wychowanie muzyczne:
– przyczynia się do rozwoju intelektualnego dziecka
– dzieci słuchając muzyki wychwytują regularności, które potem mają znaczenie w edukacji matematycznej
– kształtuje dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość muzyczną i estetyczną
– jest źródłem radości, odprężenia i ukojenia
– daje okazję do przeżyć estetycznych, uczuciowych, relaksacyjnych
– rozwija sprawność słuchowo – ruchową i słuchowo – głosową oraz dyspozycyjność aparatu ruchowego (prawidłowa postawa i estetyka ruchu)
– kształci u dzieci koncentrację, spostrzegawczość, pracę w zespole
– wyrabia orientację w przestrzeni, szybką reakcję ruchową na wrażenia słuchowe i panowanie nad własnym ciałem
– poprawia samoocenę dzieci, a także rozwija dyscyplinę i wytrwałość w dążeniu do wytycznych celów.

Rytmika