Skip to main content

Ocena Kuratorium Oświaty

Jesienią 2014 r. w przedszkolu przeprowadzona była przez Kuratorium Oświaty w Warszawie ewaluacja problemowa, która była przeprowadzona przez Wizytatorów do spraw ewaluacji. W raporcie uzyskaliśmy ocenę na poziomie B, który oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań przez przedszkole. Szczegółowy raport ewaluacji znajduje sie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz do wglądu u Dyrektora Przedszkola.

Ocena Kuratorium Oświaty