Skip to main content

Glottodydaktyka

GLOTTODYDAKTYKA (metoda Prof.B. Rocławskiego)

Anna Kosowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, glottodydaktyk, logopeda

Z edukacją dzieci związana jestem od 2006 r. Startem na drodze mojego rozwoju były studia z „Filologii Polskiej” na Uniwersytecie Warszawskim, kolejno studia z zakresu „Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” oraz „Organizacji i zarządzania oświatą”.

W 2013 r. ukończyłam letnią szkołę glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii, zdobywając tym samym licencję i uprawnienia do prowadzenia zajęć z glottodydaktyki.

Swoją wiedzę dodatkowo uzupełniłam studiami  z zakresu logopedii, broniąc tytułu „Logopedy” w 2020 r.

Wszystkie zdobyte tytuły, liczne kursy , szkolenia oraz długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym dały mi bogate źródło wiedzy, którą wykorzystuję na co dzień w swojej pracy.

Zależy mi na tym, aby dzieci na zajęciach miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, by czuły się motywowane i doceniane, by w swobodnej i pełnej ciepła atmosferze mogły rozwijać swoje umiejętności.

Glottodydaktyka to system edukacji językowej i matematycznej dzieci. Jest on ukierunkowany przede wszystkim na dzieci w wieku przedszkolnym.

To nowy sposób przygotowania do nauki czytania i pisania obejmujący dzieci już od 3 roku życia. W metodzie tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie.

  • Od samego początku pobytu dziecka w przedszkolu szczególną uwagę zwraca się na prawidłowy rozwój narządów mowy poprzez stosowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń. Dzieci w zabawie mogą odkrywać pracę wiązadeł głosowych, warg i języka. Prowadzi się również ćwiczenia oddechowe, mające na celu uświadomienie dzieciom konieczności oddychania nosem. Glottodydaktyka to także ćwiczenie emisyjne, artykulacyjne oraz ćwiczenia grafomotoryczne.
  • Na zajęciach z glottodydaktyki każde dziecko jest traktowane indywidualnie (praca więc przebiega wielopoziomowo), czyli zadania dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka.
  • Niezwykle ważne jest dobre przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej, czyli składania i dzielenia wyrazów na głoski, co jest podstawą opanowania płynnego czytania i pisania.
  • Doskonałą pomocą dydaktyczną są tu rozsypanki obrazkowe czy klocki LOGO. Klocki na początku służą do zabaw konstrukcyjnych, następnie dzieci poznają cechy dystynktywne (charakterystyczne, istotne) danej litery. Od początku mają do czynienia z całym alfabetem. Każda litera na klocku jest w czterech wariantach (pisana, drukowana, mała i wielka).
  • w zakresie edukacji matematycznej Glottodydaktyka pozwala dzieciom odróżnić świat liczebników, liczb i cyfr podążając właściwą sobie metodologią w nauczaniu matematyki.   Wprowadzenie na raz wszystkich cyfr na klockach LOGO podczas swobodnej zabawy ułatwia kształtowanie pojęcia liczby na kolejnych etapach oraz wiązanie cyfry z liczbą
  • w glottodydaktyce zwraca się również szczególną uwagę na kształtowanie orientacji przestrzennej dziecka.
  • Zajęcia rozwijają umiejętność logicznego myślenia, kreatywność; stają się sympatyczną przygodą, dającą dużo satysfakcji.
  • Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, iż glottodydaktyka wpływa na wszechstronny rozwój dziecka, rozbudza poznawczo, intelektualnie i emocjonalnie. Jest to metoda bardzo logiczna i dzieci na tym na pewno skorzystają.
Glottodydaktyka