Skip to main content

Taniec nowoczesny

Trener: Marzena Kabała

Taniec jest jednym ze sposobów zabawy i odprężenia, formą fizycznego wyżycia, przeżywania i przekazywania emocji. Dzieci poznają taniec nowoczesny, ale również elementy życia towarzyskiego.
– podczas tańca dzieci zdobywają świadomość części własnego ciała, pozycji w przestrzeni, nabywają pewność siebie
– ruchy taneczne wpływają na usprawnienie funkcjonowania prawej półkuli mózgowej odpowiadającej za orientację w przestrzeni oraz czynności artystyczne i manualne
– taniec jest skutecznym sposobem kształtowania precyzji ruchów, co wpływa na doskonalenie ogólnej koordynacji
– taniec wyraża pewne uczucia, stany emocjonalne lub określone treści, dlatego ma duży wpływ na świadomość i życie uczuciowe dzieci
– taniec rozwija wyobraźnię, kształtuje ekspresję taneczną
– taniec wpływa na rozwój twórczego myślenia w kształtowaniu się mowy i języka na różnych etapach rozwoju dzieci
– taniec prowadzi do wzmocnienia wspólnoty oraz zacieśnienia łączących ją więzi
– taniec kształtuje osobowość dzieci – poprzez taniec zdobywają pewność siebie, poznają i kształtują własne „Ja”.

Taniec nowoczesny