Skip to main content

Opieka logopedy

Paulina Grzebalska

Jestem logopedą, mającą wiele lat doświadczenia. Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe z neurologopedii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Moją specjalizacją jest diagnoza i terapia neurologopedyczna oraz logopedyczna u dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży i osób dorosłych.

Zdobycie wiedzy praktycznej było kluczowe dla mojego rozwoju zawodowego. Praktykowałam w poradni logopedycznej „Logann”, szpitalu neuropsychiatrycznym w Lublinie-Abramowicach na oddziale neurologii i oddziale psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Ponadto, pracowałam jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi.

Moje zainteresowania nie ograniczają się tylko do podstawowej wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Wzięłam udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach, które pozwoliły mi poszerzyć zakres moich umiejętności. Zajmowałam się między innymi zaburzeniami mowy, jak Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – CAPD, Logorytmika, Badanie audiometryczne, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS, Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka, Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie, Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej, Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia, Seplenienie międzyzębowe, Masaż logopedyczny dziecka od podstaw.

Moje doświadczenie z dziećmi z zaburzeniami mowy zdobywałam podczas pracy jako neurologopeda i logopeda w różnych placówkach, takich jak gabinety terapii dziecięcej, centra diagnozy i terapii, centra protezowania i rehabilitacji słuchu, a także w przedszkolach zarówno publicznych, jak i niepublicznych w Warszawie. W 2020 roku zostałam awansowana na stopień nauczyciela kontraktowego.

Pracuję z pasją, łącząc swoje doświadczenie z zaangażowaniem. Moja praca polega na diagnozowaniu pacjentów oraz prowadzeniu terapii neurologopedycznej i logopedycznej. Satysfakcja moich podopiecznych daje mi ogromną radość i motywuje mnie do dalszego działania.

Opieka logopedy