Skip to main content

Іспанська мова

Ewelina Parzuch – іспанська мова
Методи, які використовуються в роботі з дітьми:
• НАТУРАЛЬНИЙ МЕТОД – імітує процес вивчення дитиною рідної мови. Учитель максимально наближає навчання до того, що відбувається у випадку вивчення дитиною рідної мови: використовує досить просту, але природню мову, вчитель говорить про те, що відбувається тут і зараз, використовує багато міміки та жестів, повторює своє твердження різними способами.
• ПРЯМИЙ МЕТОД – учитель розмовляє з дітьми виключно іспанською, використовує природні речення в природному темпі та в природних ситуаціях, а контекст і ситуація, в якій відбувається висловлювання,допомагають зрозуміти його висловлювання.
• МЕТОД РЕАКЦІЇ ВСЬОГОГО ТІЛА (TPR) – заснований на задоволенні природної потреби дитини в русі, активізує всі її органи чуття. Навчання полягає в простих командах викладача іноземною мовою, які супроводжуються відповідними жестами та фізичними рухами. Діти спочатку вчаться розуміти зміст висловлювань, а потім, дотримуючись інструкцій, з часом вчаться говорити.
• МЕТОД ІГРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ – навчання в ігровій формі. Використання різноманітних засобів і дидактичних матеріалів із залученням усіх органів чуття дітей.

Іспанська мова